Viktig info:

Grunnet Covid-19 er vi dessverre nødt til ytterligere å utsette Industriens Motemesse til  23. -  24. mars 2022.


TESS er landsomfattende Teknisk Faghandel med lokalt langsiktig eierskap og fokus på kvalitet og miljø. Industriens Motemesse har vært arrangert av TESS siden 1998. Målsettingen for 2020 er å samle minst 120 utstillere, både nasjonale og internasjonale, innen segmentene 
Olje & Gas – Havbruk og Fiskeri – Offentlig sektor – Entreprenør – Industri.

Din møteplass for miljø og kvalitet!Industriens Motemesse 2020

Messen som samler leverandørindustrien. Underbygger FNs bærekraftsmål.

18.-19. mars 2020 inviterer TESS sentrale aktører i leverandørindustrien til Industriens Motemesse (IM). Sentralt for messen er budskapet om hvordan virksomheten kan bidra til FNs bærekraftsmål.

Kortreiste produkter med høy kvalitet som gir et så lite fotavtrykk som mulig er viktig. Flere av de 17 målene konkretiseres av TESS og kan bli til leverandørene både for dokumentasjon, emballasje, transport etc for å kunne se hvor det er et potensial for miljøforbedringer. 

For 17. gang arrangerer TESS Industriens Motemesse siden 1998, og for sjette gang holdes messen på Telenor Arena. Fortsatt er arrangementet Norges eneste spesialmesse for produkter til drift og vedlikehold med tilhørende tjenester for landbasert industri, offshore, offentlig sektor, fiskeri og havbruk.

NY REKORD?
Messen er svært populær blant sentrale aktører i leverandørindustrien. I fjor satte TESS rekord med 124 nasjonale og internasjonale utstillere, hvor mange allerede har meldt seg på neste års arrangement.
– At så mange inviterte utstillere ønsker å delta er vi veldig fornøyde med. Målet for 2020 er 120 utstillere, men en ny rekord ønskes også velkommen, forteller messesjef Eve Åshaug Jacobsen.

EFFEKTIVE MØTER
SpeedMatch er en intensiv og effektiv møteform, hvor partene har 10 minutter til disposisjon for å utveksle informasjon og ideer. Resultatet er ofte nye avtaler for utdypende informasjon. I møtene på Telenor Arena treffes eksperter på integrert forsyning, Partnershop, avtaler, systemer, e-handel og hydraulikk. Ekspertene kommer både fra utstillerne og fra TESS.

I tillegg til SpeedMatch er det åpent for dialog med fagfolk, nettverksbygging og sosialt samvær med kolleger mellom de faglige høydepunktene.

Blant de besøkende blir det som vanlig en god blanding av TESS-ansatte, TESS-ledere inkl. ledere fra våre utenlandske etableringer, beslutningstagere i ledende industribedrifter, et betydelig antall kunder av TESS.

For mer informasjon, ta kontakt med Eve Åshaug Jacobsen
Tlf:  32 84 40 45 
E-post: eve.jacobsen@tess.no

Fakta:
Industriens Motemesse

TESS