Nikotin som ny inkörsport, ny produkt och nytt beroende

Årets konferens är nu avslutad och vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog på olika sätt här  i Linköping!