PROGRAM DEN 8 SEPTEMBER
     
07:30 - 09:00 Registrering öppen  
08:00 - 08:45 Morgonyoga Mer information kommer
09:00 - 10:00 Välkomsthälsning och summering av gårdagen Eva Granlund
  Inledning av dagens konferens Anna Carin Dahlgren, Folktandvården Östergötland
  Förutsättningar att erbjuda avgiftsfri tobaksavvänjning i tandvården  Maria Johansson  Lina Jarledal Blom, Region Östergötland
  Nationella vårdprogrammet prevention och behandling vid ohälosamma levnadsvanor Maria Elgstrand Region Östergötland
  HFS-nätverket nationellt och internationellt Margareta Kristenson Linköpings Universitet 
10:00 - 10:30

Förmiddagskaffe i foajén

 
10:30 - 11:45 Olika former av nikotin, syntetiskt nikotin eller från tobaksplantan  Niclas Malmberg, VISIR 
  Nikotin i sociala medier  Barbro Fällman Talarforum, Johanna Smajlic, Tandvård Mot Tobak
11:45 - 13:00

Lunch som serveras i Garden samt möjlighet att besöka posters och utställare

 
13:00 - 13:40 Valbara föreläsningar Mer information i huvudmenyn
  C1. Digitalt stöd - Tobakshjälpen samt Min nikotinfria resa Marita Andersson Region Jönköpings län, Jeanett Carlsson Region Västerbotte
  C2. Snusets avvänjning och dödlighet Patrik Wennberg  Umeå Universitet, Johanna Smajlic Tandvård mot tobak
  C3. Kommunens arbete med tobaksprevention Vidar Albinsson Värnamo Kommun
  C4. Region Östergötlands olika stöd vid tobaksavvänjning Medabetare i Region Östergötland
13:40 - 13:50  Återsamling i Crusellhallen  
13:50 - 14:50 Tobaksfri Duo nationellt Jeanette Carlsson Region Västerbotten,
Birgitta Enmark Folktandvården Gävleborg
Johanna Reuterving Smajic, Tandvård mot tobak 
  Kontraktsmetoden Bitte Jakobsson, Kontraktsmetoden
  Tobaksfri skoltid  Helen Stjerna, A Non Smoking Generation
 

Avslutning och summering av konferensen

 
14:50 Take away kaffe serveras i foajén