PROGRAM DEN 7 SEPTEMBER
 
07:30 - 09:00

Registrering, samt kaffe i foajén

09:00 - 10:00 Välkommen till Linköping!
  Inledningstal och välkomsthälsning    Hälso- och sjukvårdsdirektören, Region Östergötland 
  Barn och ungas levnadsvanor   Carolina Klüft, Generation Pep
  Internationellt perspektiv    
  Tobacco Endgame   Richard Edvards, New Zealand
  Nikotin ur ett internationellt perspektiv    
10:00 - 10:15 Rörelspaus under ledning av Korpen    
10:15 - 11:00 Nordiskt perspektiv    
  Nordisk utblick   Guðlaug Guðjónsdóttir, Island, Niels Them Kjær, Danmark,
Mervi Hara, Finland
11:00 - 12:00 Nationellt perspektiv    
  Folkhälsomyndigheten har ordet    Karin Tegmark Wiksell, Folkhälsomyndigheten
  Tobaks-/nikotinvanorna i den svenska befolkningen   Martina Zetterqvist,Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning
  Socialstyrelsens arbete för minskad tobaksanvändning    Irene Nilsson Carlsson Socialstyrelsen

12:10 - 13:00

Lunch som serveras i Garden samt möjlighet att besöka posters och utställare
13:00 - 13:40 Valbara föreläsningar   (läs mer om dessa i huvudmenyn)
  A1. Tobaksavvänjning i utsatta grupper   Joanna Stjernschantz Forsberg Region Stockholm, Nazli Togan Region Östergötland
  A2. Lagar för alla barns framtid   Cecilia Elander Tobaksfakta 
  A3. Rökstoppsdatabasen/Sluta röka stöd i mobilen   Matz Larsson, Region Örebro, Katarina Åsberg Linköpings Universitet
  A4. Länsstyrelseperspektiv
– från tidiga insatser till operativ samverkan
  Åsa Hedberg,  Viveca Andersson, Lizette Eriksson, Länsstyrelsen Östergötland,
13:40 - 13:50 Kort paus, byte av lokal    
13:50 - 14:30 Valbara föreläsningar    
  B1. Nikotin och miljö   Maria Nilsson Umeå Universitet, Niclas Malmberg  Visir
  B2. Rökfria miljöer    Linda Karlsson Region Östergötland, Linda Mariepoo, Folkhälsomyndigheten
  B3. Tobaksfrågan på EU nivå    Lena Sharp RC, Lena sjöberg TPLR ordförande
  B4. Kommunala tobakspreventiva insatser i Östergötland   Lena Enerling, Alleskolan Åtvidaberg
Tobias Siverholm ANDTS-samordnare Kinda kommun. Carl Blomqvist Idrottskonsulent RF SISU Östergötland 
  B5. Nikotinfri befruktning och födsel    Sandra Vikman och Therese Nygren, Region Kalmar

14:30 - 15:00

Kaffepaus    
15:00 - 16:30 Hälsoeffekter av olika nikotinprodukter    
  Hälsoeffekter av e-ciggaretter    Linnea Hedman, Umeå Universitet
  Hälsoeffekter av olika nikotinprodukter påverkan på hjärnan   Louise Adermark, Göteborgs Universitet 
  Hälsoeffekter av olika nikotinprodukter med fokus på hjärta och kärl   Magnus Lundbäck, Karolinska Institutet
  Avslutning av dagen och överlämning av  Luftpriset    
       
19:00 Middag med underhållning i Garden