Digital mötesplats om Framtidens fritidsbåtsliv

Datum: 2021-02-09 till 2021-02-11
Dagligen: 09:00 -12:00

Kostnadsfritt. Välkommen med din anmälan!

Sista anmälningsdag 2021-02-10, kl 12.00 

 

Bakom arrangemanget står RISE/SMTF och Passion för IRL AB och programmet görs i samarbete med Båtmässan och Sweboat.
 

Framtidens fritidsbåtar
Tisdag den 9 februari kommer innehållet i programmet spegla den snabba utveckling som sker inom designen, produktionen och tankarna bakom hur fritidsbåtarna kommer se ut i morgon och om ett antal år. Det kommer också handla om drift av båtarna och hur framtidens ägande ser ut.

Håll skärgården levande
Onsdagen den 10 februari kommer presentationerna och samtalen handla om hur skärgården kommer hantera, förhoppningsvis, större strömmar av besökare och besökande båtar. Hur kommer hamnarna (både hemmahamn och gästhamn) se ut, vilken service kommer finnas, kan jag tanka min båt oavsett driftsätt. Upplevelse i skärgården kommer också vara ett inslag.

Hållbart båtliv
Under torsdagen den 11 februari kommer vi få höra föredrag om hur vårt fritidsbåtsliv kommer påverkas av de miljöutmaningar vi står inför men också få inspiration av talare som hittat lösningar som går mot "leave nothing but footprints".