Tid:  09.00 - 12.00

Program 10/2:

Tid Talare
09.00

Välkommen!
Fredrik von Elern (SMTF), Mats Eriksson (Sweboat) och Bengt Wallin (Passion för IRL AB)

09.15 ”Min marina i framtiden”, Edmund Jensen, Ägare/VD, Jensen & Englund Marine AB
09.30 Anders Söderberg, Vice VD, Grefab (Göteborgsregionens Fritidshamnar AB)
09.45 Jerry Larsson, Nynäshamns SS 
10.00 Gästhamnen i framtiden, Dick Netterlid, Generalsekreterare, Riksföreningen Gästhamnar Sverige
10.15 Båtlivsundersökning 2020, Henrik Euren, Svedea
10.30 Anette Andersson, Ägare , Kust Event Strömstad AB
10.45 Lars-Göran Nyström Transportstyrelsen
11.00 Fredrik Falkman, Sjöräddningssällskapet
11.15 Så skapar de framtidens båtmänniskor?, Anna Haglund, Friluftsfrämjandet, Verksamhetsutvecklare
11.30 En internationell utblick, Peter Santesson, SF Marina System
11.45 Summering och tack för i dag!
Fredrik von Elern (SMTF) och Bengt Wallin (Passion för IRL AB)