Tid:  09.00 - 12.00

Program 11/2

Tid Talare
09.00 Välkommen!
Fredrik von Elern (SMTF), Mats Eriksson (Sweboat) och Bengt Wallin (Passion för IRL AB)
09.15 Havet och Männskan, Emma Nohrén, Ordförande i miljömålsberedningen
09.30 Återbruk, Michael Jessing, Göteborgs Båt- & Finsnickeri AB
09.45 Carl Zeidlitz, Kommunikatör, Svenska Båtunionen
10.00 Tom Tveitan, Tveitan Marin AB
10.15 Erik Jacobsson, Projekt- och Affärsutvecklingschef, Energifabriken AB
10.30 Dyvik Marina, Patric Borén, Varvschef
10.45 Oscar Theen, CTO, GreenStar Marine AB
11.00 Peter Bjärsved, Cleanboat Sverige AB
11.15 ”Och de nominerade är” Göran Gross, Sweboat och Dyvik Marina
11.30 Per Plantoft, Vice VD, Liros Scandinavia AB
11.45 Summering och tack för i dag!
Fredrik von Elern (SMTF) och Bengt Wallin (Passion för IRL AB)