Velkommen til til lederkonferanse 16. og 17. november 2022

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse arrangerer lederkonferanse for ledere i kommunal og fylkeskommunal voksenopplæring.

Lederkonferansen skal 

  • støtte, motivere og inspirere lederne i sitt arbeid med å iverksette vedtatte og kommende endringer i opplæring for voksne generelt, og innvandrere spesielt

  • legge til rette for å utveksle erfaringer

  • bidra til at lederne og skoleeierne har gode forutsetninger for å lede lokalt utviklingsarbeid

Målgruppen for konferansen er 

  • ledere som har ansvar for opplæring etter integreringsloven og/eller opplæringsloven

  • prosjektledere i modulforsøket

  • ledere for fylkeskommunal voksenopplæring som har ansvar for opplæring for deltakere i introduksjonsprogrammet

  • skoleeiere, kommunale og fylkeskommunale

  • statsforvalterne