Velkommen til til lederkonferanse 16. og 17. november 2022

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse arrangerer lederkonferanse for ledere i kommunal og fylkeskommunal voksenopplæring.

Lederkonferansen skal 

Målgruppen for konferansen er