INSTÄLLT - Equalis användarmöte i Klinisk immunologi!

Mötet äger rum 2-3 april på Radisson Blu Royal Park Hotel, Solna

Programmet har tagits fram av Equalis expertgrupp i klinisk immunologi. Det omfattar såväl uppföljning av kvalitetssäkringsaktiviteter inom området som presentationer om aktuella ämnen.

Dagen inleds med två föreläsningar om födoämnesallergi, IgE diagnostik från extrakt till komponenter och diagnostik i praktiken. Efter lunch följer ett block med föreläsningar om komplementfaktorer på laboratoriet, på kliniken och vid SLE. Vi avslutar dagen med gruppdiskussioner.

Dag två börjar vi med vad har vi lärt oss av Equalis omgångar 2019 och tyck och tryck. Sedan följer två föreläsningar om autoantikroppsanalyser och kliniska fenotyper vid myositer. Mötet avslutas med ANA bakom kulisserna – mönster, titer och specificitet och senaste nytt om aktuella riktlinjer.

Alla intresserade är välkomna att anmäla sig. Anmälan till mötet skall vara Equalis tillhanda senast den 23 mars 2020.

För mer information, klicka på ”Program” här till vänster.