Program 

Torsdag 2 april 


09.45 10.30 | Registrering och kaffe


10.30 – 10.45 

Välkommen

Equalis och Martina Larsson

 

10.45 – 11.30

IgE diagnostik vid födoämnesallergi – från extrakt till komponenter

Marianne van Hage

 

11.30 – 12.00

Matallergi – diagnostik i praktiken

Caroline Nilsson

 


12.00 13.00 | Lunch och utställningsbesök 


Moderator: Lilemor Skattum

 

13.00 – 13.45

Complement mediated trombotic microangiopathy – or not

Anna Varberg Reisæter

 

13.45 – 14.30

Kliniska komplementanalyser 

Lillemor Skattum

 


14.30 15.00 | Kaffe/te och utställningsbesök


Moderator: Lilemor Skattum

 

15.00 – 15.45

SLE med komplementinslag 

Christopher Sjöwall

 

15.45 – 15.55

Bensträckare

Moderator: Martina Larsson, Helena Storfors

 

15.55 – 17.00

Gruppdiskussioner

  • ANA-diagnostik

  • Autoimmun-diagnostik (exl. ANA)

  • Celiaki

  • RF/CCP

  • Komplementfaktorer

  • Kvalitetsarbete/metodutveckling

  • Allergi

17.00 – 17.15

Sammanfattning gruppdiskussion

Expertgruppen

 


19.00 | Mingel och middag 


 

Fredag 3 april 


Moderator: Martina Larsson

 

08.30 – 09.30 

Vad har vi lärt oss av Equalis omgångar 2019

Expertgruppen

 

09.30 – 10.00

Tyck och tryck

Expertgruppen

 


10.00 10.30 | Kaffe/te och utställningsbesök 


Moderator: Rille Pullerits

 

10.30 – 11.15

Myositer – kliniska fenotyper

Ingrid Lundberg

 

11.15 – 12.00

Autoantikroppsanalyser vid myositer          

Johan Rönnelid

 

12.00-13.00 | Lunch


13.00 – 13.45 

ANA bakom kulisserna – mönster, titer och specificitet

Expertgruppen

 

13.45 – 14.30

Riktlinjer – senaste nytt

Expertgruppen

 

14.30 – 14.45

Avslutning


14.45  | Take away fika