Equalis expertgrupp för Klinisk immunologi

Martina Larsson, gruppens ordförande
Klinisk mikrobiologi, Centrallasarettet, Växjö
Charlotte Dahle 
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Universitetssjukhuset, Linköping
Kerstin Elvin 
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Olof Hultgren
Laboratoriemedicinska länskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
Åsa Johansson
Laboratoriemedicin, Klinisk patologi, Lund
Rille Pullerits
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhus, Göteborg
Helena Storfors
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Akademiska sjukhuset, UppsalaINTERNA INSTRUKTIONER - BEHÖVER INTE TAS BORT
När text ligger i tabellen och man är nöjd markerar man all text i tabellen och ställer in som "Rubrik 5"
Detta gäller när man vill att den första texten på raden ska vara markerad (ex. blå) och dena andra (efter avskiljaren) ska vara svart.
För att lägga till en rad i tabell högerklickar man i tabellen, vidare till "Rad" och klickar sedan på "Lägg till efter" eller "Lägg till rad före" boende på vart man vill ha den nya raden.
Kom ihåg att markera den nya raden och ställa in den som "Rubrik 5".