VÄLKOMMEN TILL LITTERACITET OCH LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING

CLARION HOTEL SUNDSVALL | 26-27 SEPTEMBER 2023


Den 26–27 september 2023 anordnar Skrivlyftet vid Mittuniversitet konferensen ”Litteracitet och lärande i högre utbildning”. Målet är att möjliggöra möten mellan akademisk litteracitet och högskolepedagogik. I anslutning till konferensen initieras nätverk för forskning och erfarenhetsutbyte.

Konferensens tema kan tolkas brett och inkluderar teoretiska och metodologiska perspektiv på litteracitet och lärande, akademisk litteracitet i högre utbildning samt högskolepedagogik kopplat till studenters skrivande. Vi välkomnar empiriska och teoretiska bidrag som ansluter till den övergripande tematiken. Läs mer om temat under rubriken Abstractinlämning.

För mer information om projektet Skrivlyftet, se webbsida

 

 

Viktiga datum

januari 2023: Call for papers.
15 februari 2023: Systemet för inlämning av abstract öppnar.

1 april 15 mars 2023: Sista dag för inlämning av abstract.
1 maj 2023: Besked om abstract lämnas.
8 maj 2023: Anmälan till konferensen öppnar.
Förlängt till 4 september 28 augusti 2023: Sista dag för anmälan till konferensen.
 

26–27 september: Konferensen äger rum i Sundsvall.