PROGRAM

 

Tisdag 26 september                
10.00-11.20   Stadsvandring, start Clarion Hotel Sundsvall
11.00   Registreringen öppnar (uppsättning av postrar)
11.30-12.30   LUNCH på Clarion Hotel Sundsvall
   
Lokal: Sund
12.40   Inledning med Emil Jensen
Rektor Anders Fällström, Ann-Catrine Edlund och Alexis Engström
Välkomnar  till konferensen
13.15   Ursula Wingate
Integrating academic literacy support in the disciplines – the status quo and the emerging directions
Moderator: Ingrid Lennartson-Hokkanen
   
Lokal: Sund
 
Lokal: Köpstaden
 
Lokal: Åkersvik
 
Lokal: Skvadern
 
Lokal: Campus
    Moderator:
Väinö Syrjälä
  Moderator:
Åsa Carlsund
  Moderator:
Ewa Bergh Nestlog
  Moderator:
Ria Heilä-Ylikallio
  Moderator:
Johanna McElwee
14.25-14.50

 
  Landgren:
Överlämning, samsyn och transparens – Kollegial utveckling av studenters akademiska litteraciteter
  Rönning, Kjällman-Alm, Korths-Aspegren & Holmström Rising:
Strävan mot en högre nivå i akademiskt skrivande: Erfarenheter från lärare vid sjuksköterske-utbildningen
  Dovrén & Ljungdahl:
Hur kan vi utveckla studenternas akademiska skrivande (och läsande)?

 
  Johansson, Ivanov & Helgason:
Forskningsanknytning, skolsamverkan och resurser i harmoni? Presentation av en modell för självständiga arbeten i svenska i grundlärarprogrammet

 
  Garcia-Yeste & Nordmark:
"The best way to explain it is to do it":  An ongoing empirical study focusing on how university teaching staff use modelling to scaffold the students’ development of academic litteracies

 
15.00-15.25   Axinge:
”Det här tar ju så mycket tid” – Att i workshop i akademiskt skrivande skapa förståelse för akademisk uthållighet

 
  Szczepanek & Rauer:
Att lära ut journalskrivande i akademisk kontext
  Grönvall Fransson:
Academic literacies – och sen då?
  Delblanc, Harju, Berglund, Persson & Lundell:
Diskursiva domäner i akademisk litteracitet på förskollärarutbildningen och utbildningen mot grundlärare i fritidshem

 
  Kaufhold & Eriksson:
Introducing students to academic writing practices : The use of instructional tools in printed and digital teaching materials
15.30-16.00   FIKA och Posterpresentationer
    Moderator:
Erika Sturk
  Moderator:
Mikael Nordenfors
  Moderator:
Sofia Hort
  Moderator:
Anderas Nord
  Moderator.
Maria Westman
16.00-16.25
 
  Heilä-Ylikallio, Björklund, Panisse, Haagensen & Palmberg:
Akademisk skrivhandledning och litteracitet. Skrivpraktik och policy vid Åbo Akademi

 
  Gustafsson:
Academic literacy components in HE pedagogy courses offered to faculty
  Ivanov, Johansson & Waldmann:
Att undersöka studenters digitala källhantering genom tangentloggning – metodologiska möjligheter
  Syrjälä, Sköldvall & Persson:
Litteracitetsutveckling och kollegialt lärande – erfarenheter av integrerat arbete på lärarutbildningar
  Zimmerman:
Superbyråkratens metod för examination av skriftliga inlämningsarbeten – En hjälp för studenter att utveckla sitt skrivande?

 
16.35-17.00   Glad, Algård & Halje:
Handelsrättstudenters skrivutveckling – ett samarbete mellan kurslärare och språkpedagog

 
  Stangvik & Marmstål Hammar
Akademisk litteracitet som hörnsten för evidensbaserad praktik och professionsutveckling - implementering och progression i sjuksköterskeprogrammet

 
  Roux Sparreskog & Wulff Sahlén:
Att utveckla studenters skrivande genom korpusbaserat lärande
  Berg Nestlog, Thyberg & Uddling:
Ämneslitteracitet i lärarutbildningen – litteracitetsdiskurser bland lärarutbildare
  Magnusson:
Skrivande och skrivuppgifter i en komplex utbildningsmiljö


 
17.10-17.35   Grönvall Fransson, Bergman, Larsson & Stenlund:
Studenters akademiska förmåga

 
  Gustafsson:
Who is responsible for and provides academic literacy development  for higher education students?
     
 
  Annell & Ljungquist:
”Ändå förstår läsaren att Hugo är ett välfostrat barn oavsett att sin pappa ligger i fängelse.” Om akademisk grundläggande litteracitet hos lärarstudenter

 
                     
18.30   MIDDAG
Konsert med Emil Jensen


 

Onsdag 27 september                
08.30   Posters & KAFFE
09.00  
Lokal Sund

Lotta Bergman

Litteracitet i högre utbildning – utmaningar och vägar framåt
Moderator: Ann-Marie Eriksson
10.00   FIKA
   
Lokal: Sund
 
 
Lokal: Köpstaden
Moderator:
Ann-Catrine Edlund
 
Lokal: Åkersvik
Moderator:
Elzbieta Strzelecka
 
Lokal: Skvadern
Moderator:
Jenny Magnusson
 
Lokal: Campus
Moderator:
Erik Lindenius
10.20-10.45  

10.20-12.00 Symposium:
Hellman, Hort & Juslin:
Teoretiska och metodologiska perspektiv på akademiskt skrivande: en rörelse förbi det sociokulturella

  Zimmerman:
Bullseye – en ämnesintegrerad undervisningsmetod för rapportskrivande på ingenjörsprogram
  Ohlsson:
”Jag är säker att den där är rätt! Men hen tyckte inte om den.” Andraspråk-studenters uppfattningar om återkoppling i undervisning om akademiskt skrivande i svenska
  Roux Sparreskog:
En reflektion över den egna utbildningspraktiken: Att stötta studenters akademiska skrivande genom att dela upp tentamina i mindre delar och genom att sätta krav på lärplattformen Canvas

 
  Nilsson, Yilmaz, Thorsson & Johansson:
Vägen till akademisk litteracitet i professionsutbildningar  – ett exempel från arbetsterapeutprogrammet vid Örebro universitet
10.55-11.20     Persson & Martinsson:
Akademisk litteracitet, en naturlig del av ingenjörsrollen? Vidareutveckling av en introduktionskurs för ingenjörer
  Dahlström & Norberg:
Flerspråkiga studenters förutsättningar att utveckla akademisk litteracitet inom högre utbildning

 
  Axinge:
”Det här ska du redan kunna” – Vad är det vi hänvisar till då?
  Zetterberg:
Grupparbete i akademiskt skrivande – går det?
11.30-11.55           Larsson:
Flerspråkiga sjuksköterskestudenters akademiska läsande - utmaningar med och resurser för akademiskt läsande på ett andraspråk

 
  Wilinger:
Abstrakta läsarter i vuxna akademikers litteratursamtal
  Larsson:
”Har fått en helt annan syn på hur jag kan hjälpa studenter i sitt skrivande” – Kan en högskolepedagogisk kurs ge pedagogisk utveckling?
12.00-13.00   Posters & LUNCH
13.00  

Lokal: Sund

Patricia  Staaf
Akademisk litteracitet – en högskolepedagogisk utmaning
Moderator: Alexis Engström

14.00   Initiering av nätverk och framåtblick och FIKA
15.15   AVSLUTNING