PLENARFÖRELÄSARE

 

   

Ursula Wingate

Ursula Wingate works in the School of Education, Communication and Society at King’s College London. Her research interests are in theoretical and pedagogical models underpinning academic literacy instruction, English for academic purposes, and language policies and practices. In her publications, she promotes an inclusive and curriculum-integrated model of academic literacy instruction, which is based on the collaboration of EAP specialists with academics in the disciplines. Her most recent publications are concerned with process use by novice writers, as well as with convergences and cross-fertilisation
between the domains of EAP and EMI.

Läs mer >>

 
 

 
   

Lotta Bergman

Lotta Bergman är docent I svenska med didaktisk inriktning på Malmö Universitet. Hennes forskningsintressen rör främst akademisk litteracitet med fokus på hur studenter utvecklar sitt läsande skrivande och kritiska tänkande och hur lärare i högre utbildning kan stödja denna utveckling integrerat med kunskapsutvecklingen i olika ämnen. Forskningen har genomförsts i aktionsforksningprojekt där lärare från olika discipliner deltagit i processer där studenters literacyutveckling varit i fokus. Vidare har undersökningarna gällt studenters läsning av vetenskapliga texter. De senaste åren har hon varit verksam inom ramen for forskningsprogrammet Disciplinary literacy and inclusive teaching (LIT) där hon följt en grupp studenter genom intervjuer, skrivdagböcker och textproduktion. Lotta Bergman har varit projektledare för satsningar på akademisk litteracitet vid fakulteten för lärande och samhälle och med början 2009 utvecklat och undervisat i kurser om akademisk litteracitet för universitets personal vid Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL). 

Läs mer >>


 

 
   

Patricia Staaf

Patricia Staaf är fil. lic. i svenska språket och adjunkt i svenska som andraspråk. Hon är sedan 2013 föreståndare för Centrum för Akademiskt lärarskap (CAKL) vid Malmö universitet. CAKL har ett dubbelt uppdrag – att utveckla lärares högskolepedagogiska kompetens och stödja arbetet med breddat deltagande och studenters akademisk introduktion. Att förena högskolepedagogik med frågor som rör akademisk litteracitet, andraspråk och breddat deltagande har gått som en röd tråd genom Patricias yrkesliv allt sedan hon började undervisa i svenska som andraspråk
vid dåvarande Malmö högskola 1999.

Patricia var 2013 – 2017 ordförande för det nationella nätverket för högskolepedagogiska utvecklare, Swednet, och var 2012 – 2018 ordförande för Include, ett nationellt nätverk för breddad rekrytering till högre utbildning.

Läs mer >>

 

 


Om du har frågor om programmet vänligen kontakta:

Alexis Engström alexis.engstrom@miun.se
Ingrid Lennartson-Hokkanen ingrid.lennartson-hokkanen@miun.se