Välkommen till STAF digitala konferens 30-31 mars 2022               

STAF:s styrelse har enhälligt vid styrelsemötet 5/11-21 beslutat att STAF2022 blir en digital konferens 30-31/3-2022. Anledningen är det fortsatt osäkra pandemiläget. Vidare har många regioner fortfarande reserestriktioner vilket gör det tillsammans med smittoläget högst osäkert om det går att genomföra en fysisk konferens.

Väl mött den 30-31 mars!

Med vänliga hälsningar,

Kjell-Erik Israelsson
Ordförande STAF

 

Följande företag stöder årets digitala STAF 2022: