Panoramaseminaret 2023

 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og Universitetet i Oslo har gleden av å invitere til Panoramaseminaret 2023 som finner sted 12. og 13. september i Oslo.

Panoramaseminaret 2023 vil omhandle hvordan geopolitiske endringer forandrer rammene og forutsetningene for internasjonalt kunnskapssamarbeid.

Seminaret vil være en viktig møteplass for norske institusjoner og fagmiljø som samarbeider med land som omfattes av Panoramastrategien (Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Sør-Afrika, Sør-Korea, Russland og USA) innen utdanning, forskning og arbeidsliv.

Seminaret arrangeres på Universitetet i Oslo, i Aulaen og omliggende bygninger på Karl Johans Gate. Programmet for seminaret vil gå fra 12. september kl. 11:00 til 13. september kl. 14:00.

Målgruppen for seminaret er faglig og administrativt ansatte som er involvert i utdanningssamarbeid med Panoramalandene samt relevant ledelse ved norske universiteter og høgskoler

 

Programmet omfatter plenumsforedrag og diskusjoner som vil omhandle hvordan geopolitikk utfordrer og likevel gir muligheter for internasjonalt kunnskapssamarbeid ved bl.a. Mette Halskov Hansen, Cecilie Hellestveit, Gunnar Skirbekk, Gunnar Sivertsen, Mari Elken, Andreas Snildal og Torkjell Leira. I tillegg vil det bli parallellsesjoner og workshops om en rekke relevante tema som: Akademisk frihet, bærekraft, ansvarlig internasjonalt samarbeid, interkulturell kompetanse, GDPR i digitale samarbeid, nordområdene, studentmobilitet, samfunnseffekt og resultatformidling, studieavgift, COIL samt kobling mellom utdanning, forskning og næringsliv. 

Det vil også bli tid til landbaserte samlinger, såkalte Landkaféer, der de som jobber mot samme land kan få møtes og diskutere utfordringer og løsninger.

I år har vi vært så heldige å få den norsk/indiske fiolinisten Harpreet Bansal til å gi oss en musikalsk avslutning av programmet. Bansal er utdannet ved Norges Musikkhøgskole, der hun har vært stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid. Harpreet Bansal har vært Grammy nominert, har spilt med Karpe og har gitt ut flere album.

På kvelden 12. september inviterer vi til en mottakelse med enkel bevertning i Domus Bibliotheca, hvor deltakere på seminaret kan møtes for å snakke sammen og bygge nettverk.