Från vänster: Johan Lilja, ICLD. Carin Jämtin, Sida. Annelie Börjesson, Svenska FN-förbundet. Staffan Isling, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).


Tack till er alla som deltog under årets Mötesplats Agenda 2030 med Glokala Sverige den 24 september 2020!

I år genomfördes Mötesplats Agenda 2030 digitalt och är fortsatt en självklar träffpunkt för oss som leder arbetet med Agenda 2030 och hållbar utveckling. Årets konferens, för de 146 kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige 2020, firades samtidigt som 5-årsdagen för antagandet av Agenda 2030 och FN:s globala mål.

PROGRAM, HÄLSNINGAR OCH DOKUMENTATION 
Inspirationsföredrag och ny kunskap samt lokala och regionala exempel stod på årets program och bland talarna fanns vice statsminister Isabella Lövin, nationella Agenda 2030-samordnaren Gabriel Wikström, professor Johan Rockström och SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog. Aktuella ämnen för årets konferens var kommunikation, styrning och ledning samt hur vi mäter och jämför resultat. Läs mer under fliken Program.

Se även våra talares hälsningar och FridaRits bilder under fliken Efter konferensen.

FILMER, TIPS OCH INSPIRATION
Läs temanumret av Dagens Samhälle och låt dig inspireras av hur andra gör – läs mer under fliken Filmer och tips.

VAD TYCKTE DU?
Vi uppskattar om du som var med under konferensen lägger ett par minuter på att fylla i utvärderingen som skickats ut via e-mail. Om du deltar i utvärderingen får du tillgång till inspelningen av konferensen.

UTSTÄLLARE
I samarbete med vår mediepartner Dagens Samhälle deltog följande utställare vid konferensen:

 
Vi ses igen i september 2021 på Mötesplats Agenda 2030!