Annika Wallenskog, chefsekonom, SKR

  Isabella Lövin, Vice statsminister samt miljö- och klimatminister


 

 
Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030-arbetet   Johan Rockström,
Professor i miljövetenskap, chef på Potsdam Institute för klimatpåverkan


 

 

Annelie Börjesson, ordförande för Svenska FN-förbundet

  Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande för SKR


 

 
FridaRit (Frida Panoussis), mötesritare  

Paul Svensson, kock, krögare och kokboksförfattare

 


PROGRAM 

Kommunikation, styrning och ledning samt hur vi mäter och jämför resultat var teman för årets konferens.
Frida Panoussis (FridaRit), mötestecknare, följde och dokumenterade konferensen med sina bilder.

Hållpunkter

13.00 Välkomna!

13.50-13.55 Paus

14.45-14.55 Paus

15.35-15.40 Paus

17.00 Tack för idag