Bild: Region Blekinge

INSPIRATIONSFILMER FRÅN GLOKALA SVERIGE 

Så jobbar vi i Lidköping  

Stadsutveckling, synergier med näringslivet och satsningar på barn och unga. I Lidköpings kommun finns hållbarhetsfrågorna med på flera olika sätt i kommunens ledningssystem och i verksamheterna. Nästa steg blir att integrera de tre dimensionerna ännu mer i ett hållbarhetsprogram och i den här filmen berättar kommunalrådet Frida Nilsson och miljöstrategen Yvonne Träff mer om hur de jobbar. 

Se intervjun med Lidköpings kommun här


Nu har Örebro ett hållbarhetsprogram 

"Sommaren 2020 antog Örebro kommunfullmäktige ett hållbarhetsprogram. Programmet innefattar sex målområden med ett antal vardera delmål som anknyter till de globala målen som ska uppnås år 2030. Att skapa omställningen är ett äventyr" säger Katrin Larsson, hållbarhetschef och Hanna Ryman, processledare i Örebro. Se bildspelet, hör dem berätta och låt dig inspireras. (För att höra berättarrösten, vänligen tryck på presentationsvyn)


Region Västmanland ser möjligheterna 

"Hållbar utveckling handlar om god ekonomisk hushållning och det gäller att kraftsamla på alla nivåer - stuprör känns rätt omodernt år 2020. Vi vill ha bättre verktyg för att mäta och följa upp, vi skulle kunna kraftsamla ännu bättre om roller och ansvar på de olika nivåerna vore ännu tydligare" säger hållbarhetschef Sophie Andersson och hållbarhetsstrateg Elin Dalman i Region Västmanland.  Se intervjun med dem här.

Och här är ännu en film om hållbarhetsarbetet från Region Västmanland. 


Lika Unika Akademi är experter på tillgänglighet
Tillsammans med Svenska FN-förbundet arbetar de för att trygga en tillgänglighet för alla inom alla de globala målen.  

Se filmen om Sebastian i Vara, och om hur Lika Unika Akademi kan utbilda och stötta er kommun eller region med ökad tillgänglighet. Ingen ska lämnas utanför! 


Läs Dagens Samhälles temanummer om Agenda 2030 

Mötesplats Agenda 2030 arrangeras av Glokala Sverige i samarbete med Dagens Samhälle. Från och med 24 september kan du som konferensdeltagare läsa Dagens Samhälles temanummer om Agenda 2030 här – gratis.