Foto: Charlotte Perhammar

Hur gör vi historieämnet mer relevant för elever?

Välkomna till den sextonde årliga nationella konferensen för historiedidaktisk forskning som hålls vid Linköpings universitet den 3-4 maj 2023.

Den moderna historiedidaktiska forskningen undersöker bland annat hur vi utvecklar kunskap i, om och av historia. I en tid som inte saknar konflikter och spänningar är det nödvändigt att vi frågar oss hur vi ska göra historieämnet mer relevant för eleverna, samtidigt som vi förbereder oss för att hantera politikens intresse för historieämnets relation till nationell identitet. Vilka referenskunskaper är verkligt viktiga och varför? Vad vill vi att eleverna ska lära sig av historien och hur åstadkommer vi det i historieklassrummet? En annan aktuell fråga är en allt mer strikt praxis kring forskningsetik som innebär att många studier behöver genomgå etikprövning. Konferensen kommer att ge gott om utrymme för presentationer och diskussion om pågående forskningsprojekt. Den kommer även att innehålla en diskussion om forskningsmetod/forskningsetik.

Vi ser fram emot en konferens med samtal och diskussioner som behandlar olika aspekter av historiedidaktisk forskning, men vill särskilt uppmuntra bidrag som berör hur vi gör historieämnet mer relevant för elever. Under de två dagarna finns utrymme för forskare att själva presentera sina pågående studier, men du kan även få en särskilt utsedd läsare som kommenterar ditt paper.

Varmt välkommen till Linköping hälsar historiedidaktikerna i forskningsmiljön Didaktik i samhällsämnena, Institutionen för kultur och samhälle.
David Ludvigsson & Pontus Larsen