Keynote-talare
 

Professor Arie Wilschut
Årets keynote-föredrag hålls av professor Arie Wilschut från Amsterdams universitet (Amsterdam University for Applied Sciences). Arie Wilschut har bred erfarenhet av historiedidaktisk forskning och utveckling och har haft en viktig roll i formandet av historieämnet i den nederländska skolan. För vidare information, se https://www.amsterdamuas.com/profile/w/i/a.h.j.wilschut/a.h.j.wilschut.html