Vid frågor kontakta:
 

David Ludvigsson
Biträdande professor i historia
david.ludvigsson@liu.se
Pontus Larsson
Doktorand i pedagogiskt arbete med
ämnesdidaktisk inriktning
pontus.larsen@liu.se