Fagsamling for karrieresentrene – Kvalitet i integrert karriereveiledning 

 

Kompetanse Norge arrangerer fagsamling for de som jobber ved de offentligen i november.Fagsamlingen er en møteplass for faglig påfyll og erfaringsutveksling.