Fagsamling for karrieresentrene «Karriereveiledning anno 2021 – veiledningsrommet»

 

Kompetanse Norge arrangerer fagsamling for karrieresentrene fra 17. til 18. november i Bergen. Fagsamlingen er en møteplass for faglig påfyll og erfaringsutveksling.