Om fagsamlingen

 

Hvem er fagsamlingen for?

Samlingen er for ansatte og ledere ved de fylkesvise karrieresentrene, og koordinatorene for de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning.

Fagsamlingen skal være en møteplass for faglig påfyll og erfaringsutveksling.

Dette er den sjette fagsamlingen Kompetanse Norge arrangerer og den første der alle fylkene er representert. Fra november 2019 har alle landets fylker et karrieresenter, så dette blir en spesiell samling.

Vi arrangerer samlingen i samarbeid med representanter fra karriere Vestland og karrieresenter Rogaland.