Program

Tirsdag 17. november: Rammer

 

10.00–11.30 Registrering
11.30–12.30 Lunsj 
12.30–13.20 

Velkommen
Informasjon ved programkomiteen

Åpning ved direktør i Kompetanse Norge

13.20–13.45 Karriereveiledning 2021 – hva nå? 
13.45–14.15  Pause 
14.15–15.45  Kvalitetssikring 
15.45–16.15  Pause 
16.15–17.30 

Kollektive vejledningsformer mer generelt

Gruppeoppgave 

17.30–17.45 Avslutning 
20.00 Middag

                     

Onsdag 18. november: Digital arbeidshverdag 

08.30–08.50  Derfor satser vi på karrieresentre i Vestland fylke 
08.50–10.20 Nasjonal E-veiledningstjeneste: teoretisk, praktisk faglig plattform
10.20–10.35 Pause
10.35–11.00  Utdanning.no
11.00–11.45  Lunsj
11.45–12.45 Utdanning.no fortsettelse
12.45–13.15  Pause
13.15–14.00  Digitalt møte
14.00–14.30  Gruppeoppgaver
14.30–15.00  Avslutning