Välkomna till Umeå och

Svenska Historikermötet 2023!

 

Det nionde svenska historikermötet hålls i Umeå 14-16 juni 2023. Ljusa nätter och skir grönska utlovas, utöver spännande möten mellan historiker från skilda discipliner och fält.

Vi välkomnar förslag på papers och sessioner inom hela historieämnets bredd. Även förslag på rundabordssamtal omkring mer generella problem välkomnas. Konferensen välkomnar även deltagare som inte presenterar papers eller deltar i sessioner och rundabordssamtal.

Utan att ta till överord kan vi konstatera att historia i skrivande stund, våren 2022, är mer angeläget än på länge.


Varmt välkomna!

Svenska historiska föreningen och Umehistorikerna
 

 

Konferensspråk: Svenska/Nordiska och Engelska

Sidan är under uppbyggnad och uppdateras fortlöpande. Bakgrundsfoto: Erik Vesterberg