KONTAKT


Om ni har frågor gällande programmet vänligen kontakta:
Åsa Karlsson Sjögren, asa.karlsson.sjogren@umu.se, +46 90 786 62 48


Om ni har frågor gällande anmälan, abstract eller bokbord vänligen kontakta:
Elisabet Norlin Rehnmark, elisabet@umea-congress.se, +46 90 13 00 35

 

Foto: Mattias Pettersson