NÄTVERKSMÖTEN


Under förmiddagen (9.00–12.00) den 14/6 (innan historikermötet officiellt öppnar) finns möjlighet att boka in nätverksmöten. Kontakta Henrik Åström Elmersjö (henrik.astrom.elmersjo@umu.se) om du vill boka in ett sådant möte.

Följande möten äger rum i följande lokaler

Studierektorsmöte   09.30-11.30 HUM.H.119

Kontaktperson: Jacob Stridsman (jacob.stridsman@umu.se)

Prefektmöte      09.30-11.30 SAM.A.257

Kontaktperson Åsa Karlsson Sjögren (asa.karlsson.sjogren@umu.se)

Studierektorsmöte forskarutbildningen 09.30-11.30 HUM.F.134 (Lingvisten)

Kontaktperson Henrik Åström Elmersjö (henrik.astrom.elmersjo@umu.se)