Program

9.00 Registrering

10.00 Annelie Börjesson, ordförande SFN och Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande SKL, hälsar välkommen videohälsning från vice statsminister och miljö- och klimatminister Isabella Lövin

10.15-11.00 Kärnan i vad Agenda 2030 är och hur man kan arbeta med den

Föredrag av John Holmberg

John Holmberg är professor i fysisk resursteori och han har även Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling. Han har varit aktiv som rådgivare och expert i på internationell nivå, t ex åt FNs huvudkontor i New York inför införandet av Agenda 2030, med dess 17 hållbarhetsmål; åt UNESCO i Paris i arbetet med årtiondet för lärande för en hållbar utveckling; åt UN-environment i Nairobi i dess styrgrupp för Global University Partnership for Environment and Sustainable Development; åt EU i expertgruppen för Ecoeffiency; åt Sveriges regering i delegationen för Miljöteknik (Swentec) och i den Svenska delegation vid High Level Political Forum för Agenda 2030. Han har även varit rådgivare åt olika ledningsgrupper inom näringsliv och inom offentlig verksamhet i hållbar omställning och håller ofta föreläsningar inom området.

11.05-12.00 Malmö stad, Helsingborgs stad, Finspångs kommun och Ale kommun berättar om sitt arbete med Agenda 2030.

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Region Kalmar län, Region Östergötland och Region Sörmland berättar om sitt arbete med Agenda 2030.

13.45-14.30 Workshop för delande av erfarenheter i arbetet med Agenda 2030.

14.30-15.00 Fika

15.00-15.30 Nudgeverktygen som hjälper dig nå Agenda 2030

Föredrag av Ida Lemoine

Ida Lemoine är medgrundare av Sveriges första beteendebyrå och arbetar dagligen med att metodiskt tillämpa beteendestrategi inom privat och offentlig sektor. Ida är en av Sveriges främsta föreläsare inom nudging och har under åren hjälpt många organisationer att nå mätbara mål inom agenda 2030 som hon just nu skriver om i handboken Nudging i praktiken - så gör organisationen det lätt att göra rätt för Natur och Kultur. 

2016 blev Ida utsedd till en av framtidens 99 mäktigaste av TCO samt en av 2016 års supertalanger av Veckans Affärer.

15.30: Att översätta globala mål till lokal nivå – hur 17 ska det gå till?

Föredrag av Sara Gustafsson

Sara Gustafsson är biträdande professor vid Linköpings universitet. Hon har under de senaste 20 åren forskat om miljö-och hållbarhetsstyrning i kommuner, med utgångspunkt från svenska kommuner och deras roll för hållbar utveckling. Hennes forskning bedrivs utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv och med fokus på aktörssamverkan. Sedan några år tillbaka fokuserar forskningen kommunens roll i att översätta och implementera Agenda 2030 och de Globala målen och hur de interagerar med och engagerar andra lokala och regionala aktörer i denna process.

16.15 Videohälsning från Sveriges FN-ambassadör Olof Skoog och summering av dagen.

16.30 Tack och hej!