Välkommen till MÖTESPLATS AGENDA 2030
med Glokala Sverige 25 september 2019
i Norra Latin, Stockholm City Conference Centre, Stockholm

På årsdagen av antagandet av de FN:s globala mål och Agenda 2030 arrangerar Glokala Sverige en heldag för förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Konferensen syftar till att bidra med kunskap, nätverkande och inspiration om Agenda 2030.

ALLA PROJEKTDELTAGARE BJUDS IN

Det här är årets konferens för er som leder arbetet med Agenda 2030 i de 81 kommuner och 15 regioner som deltar i Glokala Sverige 2019. På programmet står inspirationsföredrag, lokala och regionala exempel och tid för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Vi räknar med runt 300 deltagare, vilket innebär att alla får tre platser var.

24 SEPTEMBER: MINGEL PÅ SKL

Tisdag 24 september är alla konferensdeltagare välkomna till kvällsmingel hos SKL på Hornsgatan 20, kl 17.30-20.00. Ta chansen att nätverka ännu mer och dela idéer! Vi bjuder på dryck med tilltugg och kan ta emot 100 deltagare.

KOSTNAD

Konferensen är avgiftsfri för Glokala Sveriges deltagare. Resa och eventuell övernattning betalar varje deltagare själv.

UTSTÄLLARE

I samarbete med vår mediepartner Dagens Samhälle erbjuder vi möjligheten att delta som utställare vid konferensen. Det finns 14 utställarplatser att tillgå.Tipsa gärna någon organisation eller verksamhet som du tycker ska delta – läs mer under fliken Utställare.

ANMÄLAN TILL KONFERENSEN OCH MINGLET

Anmäl tre personer från din kommun eller region senast 30 juni under fliken Anmälan.

Vi vänder oss i första hand till er kontaktperson för Glokala Sverige, kommunstyrelsens ordförande eller motsvarande, samt kommundirektören eller annan ansvarig chef.

MER INFORMATION KOMMER SNART! VARMT VÄLKOMNA TILL ÅRETS KONFERENS!