Tillsammans för en bättre hälso- och sjukvård

Varmt välkomna att fira
Centrum för personcentrerad vård - GPCC
10-årsjubileumskonferens

6-7 feb 2020, Konferenscentrum Wallenberg vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Inger Ekman
Seniorprofessor GPCC

 

Varmt välkomna att fira Centrum för personcentrerad vård, GPCCs 10-årsjubileum på Konferenscentrum Wallenberg vid Sahlgrenska akademin i Göteborg! Temat är Tillsammans för en bättre hälso- och sjukvård.  

För att dagens och morgondagens hälso- och sjukvård samt omsorg ska bedrivas effektivt och med god kvalitet  krävs en mångfald av perspektiv och idéer där en gemensam nämnare heter personcentrering. Syftet med konferensen är att belysa det aktuella kunskapsläget och behovet av verksamhets- och kunskapsutveckling, presentera resultat, uppmuntra interprofessionella nätverk och inspirera till vägar framåt.

Väl mött i Göteborg den 6-7 februari 2020 för att vara en del av detta växande tvärvetenskapliga och internationella nätverk!

 

Joakim Öhlén, professor
Centrumföreståndare GPCC