Anmälan statliga myndigheter Anmälan övriga organisationer

International delegates


Inbetalda deltagaravgifter återbetalas ej, däremot kan man göra namnbyte genom att skicka ett mejl till: info@motesservice.gu.se

Refunds on paid delegate fees are not possible, however you may change the name of the delegate by emailing: info@motesservice.gu.se