Bengt Kristensson Uggla

Professor i filosofi, kultur och företagsledning, Åbo Akademi, Åbo, Finland

Bengt Kristensson Uggla är Amos Anderson professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Finlands svenska universitet Åbo Akademi, docent i tros- och livsåskådningsvetenskap samt gästprofessor i vårdvetenskaplig personfilosofi vid GPCC. Bengt har gjort sig känd som expert på Paul Ricoeurs tänkande. I sin forskning och undervisning har han gått på tvären genom akademin och utvecklat en tvärvetenskaplig hermeneutik i en mängd publikationer, som till exempel Slaget om verkligheten: Filosofi – omvärldsanalys – tolkning (2012). Han har bland annat bidragit med kapitlet ”Personfilosofi – filosofiska utgångspunkter för personcentrering inom hälso- och sjukvård” i Personcentrering inom hälso- och sjukvård: Från filosofi till praktik (2014, Inger Ekman, red) och är aktuell med den brett upplagda En strävan efter sanning: vetenskap i teori och praktik (2019).

 

 

Brendan McCormack

Professor D. Phil (Oxon.), BSc (Hons.), FRCN, FEANS, FRCSI, FRSA, PGCEA, RMN, RGN

Head of the Divisions of Nursing, Occupational Therapy and Art Therapies; Associate Director, Centre for Person-centred Practice Research, Queen Margaret University, Edinburgh. 

Brendan’s internationally recognised work in person-centred practice development and research has resulted in successful long-term collaborations in Ireland, the UK, Norway, The Netherlands, Canada, Australia, Slovenia and South Africa.  His writing and research work focuses on person-centred practice, gerontological nursing, and practice development and he serves on a number of editorial boards, policy committees, funding panels and development groups in these areas.  He has a particular focus on the use of arts and creativity in healthcare research and development.  Brendan has more than 600 published outputs, including 190 peer-reviewed publications in international journals and 10 books.  He is the ‘Editor Emeritus’ of the “International Journal of Older People Nursing”. 
 

 

David Edvardsson

Professor och sjuksköterska i omvårdnad, Umeå Universitet och La Trobe University, Melbourne, Australien

David Edvardsson är sjuksköterska och professor i omvårdnad vid Umeå universitet och La Trobe University, Melbourne, Australien. Hans internationella forskning fokuserar på omvårdnadens teori, praktik och utfall i relation till framförallt äldre personer i olika livsmiljöer, situationer och hälsobehov. Han är forskningsledare för forskningsprogrammet U-AGE som studerar effekter och betydelser av personcentrerad vård och hälsofrämjande livsmiljöer för äldre som bor hemma, på trygghetsboenden samt inom vård- och omsorgsboenden för äldre, samt styrgruppsledamot för WE-THRIVE, ett internationellt konsortium för studier kring internationellt standardiserade utfallsmått inom långtidsvård av äldre. David är även delaktig i det globala samarbetet Global Burden of Disease, samt ledare/deltagare av en mängd studier mellan Skandinavien, USA och Australien/Nya Zealand.

 

Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige

Elisabeth Wallenius som är utbildad arbetsterapeut, var tidigare ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, som hon var med och startade 1998.

En erfarenhet som givit henne bred kunskap om olika funktionsnedsättningar och tillstånd. Bakgrunden till hennes engagemang i funktionshinderspolitiken grundar sig i att hennes dotter har ett komplicerat och mycket sällsynt missbildningssyndrom. Hon har därför lång erfarenhet av vårdfrågan som kan vara livsavgörande och som har stor betydelse för livskvaliteten. Sedan mars 2018 är Elisabeth ordförande i Funktionsrätt Sverige.

 

 


Lisa Lindström, Medgrundare och koncern-VD Doberman

Lisa Lindström är koncern-VD och medgrundare till design och innovationsbyrån Doberman, med kontor i både Stockholm och New York.

Under Lisas ledning har Doberman tagit emot flertalet designutmärkelser, utsetts till Sveriges bästa arbetsplats och kvalificerats som ett gasellföretag. Hon är känd för sina oortodoxa innovations metoder och unika perspektiv på såväl kundupplevelser som organisationsutveckling. Lisa är en av Sveriges starkaste röster inom innovativ företagsamhet och samhällspåverkan och har blivit utsedd till en av näringslivets mäktigaste kvinnor. Utöver hennes roll som koncern-vd på Doberman, är hon också styrelseordförande för Utbildningsradion och Swedish Design Awards. 

Mikaela Javinger, konferensguide

Brukarspecialist, psykiatridebattör och skribent samt medlem i GPCCs personråd med patienterfarenhet från psykiatrin.

Mikaela arbetar med frågor som rör delaktighet, bemötande och patientinflytande i psykiatrin på olika nivåer. Hon bloggar, leder skrivarkurser, föreläser, utbildar, medverkar i olika paneldiskussioner, debatter och inflytanderåd och är aktiv i diskussionsgrupper som rör psykisk hälsa på sociala medier. Mikaelas erfarenheter från psykiatrin som patient och närstående under nästan 30 år – både bra och dåliga – ligger till grund för hennes engagemang.

 

 

 

 

Nicky Britten

Professor of Applied Health Care Research, College of Medicine and Health, University of Exeter, Exeter, United Kingdom

Nicky Britten is Professor of Applied Health Care Research at the College of Medicine and Health at the University of Exeter in the UK. She is also a visiting professor at the University of Gothenburg in Sweden, at the Centre for Person Centred Care. She is a medical sociologist with particular interests in lay views of prescribed and non-prescribed treatments, patient-professional communication about prescribing, the management of multiple medicines in chronic illness, the synthesis of qualitative research, and patient and public involvement in research. Nicky Britten is a Management Committee member of the EU COST Action CA 15222: European Network for cost containment and improved quality of healthcare. She is also a partner in the EU Horizon 2020 funded project PROMINENT: Research on Personalized Medicine.