Välkommen till Sports Heart Academy och vår digitala utbildning i socialt ledarskap!

Här kommer du att möta föreläsare som pratar utifrån olika perspektiv av socialt ledarskap. Sociala ledare har förmågan att sammanföra människor, skapa överenskommelser och få all kraft att gå åt samma håll. Deras fokus är att skapa en smidig förändring som leder till framgång genom andra. En av världens mest kända social ledare är Nelson Mandela.

Utbildningen i socialt ledarskap kompletterar de fysiska, tekniska och taktiska aspekterna av idrottandet med kunskap om de psykologiska, sociala och emotionella delar som individen behöver för att skapa en positiv och uthållig relation till sitt idrottande.

Motivation är vad som redan från födseln driver oss framåt. Den spelar en avgörande roll för skolgång, arbetsliv och – idrott. Genom kännedom om individers motivationsmönster går det att designa miljöer, till exempel träningsgrupper, föreningar eller andra organisationer, på sätt som gör att sannolikheten för goda prestationer ökar.


Därför vilar våra utbildningar i socialt ledarskap på vad vi inom modern idrottspsykologisk forskning kallar motivationsmodellen. Modellen beskriver hur idrottsmiljön utformas för att så många barn och unga som möjligt trivs och utvecklas liksom därmed stanna kvar inom idrotten. Det betyder också att det är den verksamhetsmodell som genererar flest toppidrottare.