Välkommen till en dag om framtidens Östergötland  

 

Östergötland står inför den största infrastrukturomvandlingen på många år i och med den nationella satsningen på Ostlänken.

Det kommer att innebära stora möjligheter för vår region. Därför bjuder vi in dig till en dag med föreläsningar, samtal och seminarier där vi både lyfter blicken till nationell nivå och spetsar de lokala perspektiven.

Dagen riktar sig till företrädare för företag och företagens vänner, samt politiker och tjänstepersoner med ansvar för
regional utveckling, näringslivsutveckling och kompetensförsörjning.


TORSDAGEN DEN 7 MARS 2019 FLYGELN OCH LOUIS DE GEER KONSERT & KONGRESS, NORRKÖPING
 

Vad kommer att ske under de närmaste åren i regionen med anledning av Ostlänken? Hur ser den nationella planeringen ut?

Vad görs regionalt och lokalt inom stadsutveckling, bostäder och infrastruktur? Hur möter vi en växande regions efterfrågan på kompetensförsörjning och jobb?

Välkommen att diskutera hur vi samverkar i hela regionen för att få största tänkbara utväxling av den här möjligheten!

 

Dagen är kostnadsfri, men en avgift tas ut om du inte kommer utan att ha avbokat dig.
OBS! Sista anmälningsdag 28 februari