Hjärtligt digitalt välkomna till Visby 21/5!

Som tidigare meddelats har vi tvingats skjuta upp det fysiska mötet i Visby i maj ett år till (nya datum är förkurs onsdag 18/5, möte 19-20/5, 2022).

Givetvis är det mycket tungt att behöva skjuta upp mötet en gång till men vi hoppas på och räknar med medlemmarnas förståelse. När beslutet behövde fattas för snart tre månader sedan trodde vi kanske ännu att vi alla sjukvårdsarbetare skulle vara vaccinerade per mitten av maj, men det var ju mer osäkert avseende framför allt utställare, och tiden har väl visat att det hade varit överoptimistiskt att räkna med ett stabilt vaccinationsläge så snart.

Program kl.09.00 -14.00 

 • 09.00 - 09.15 Välkommen +presentation av tekniken
 • 09.15 - 09.25 Swedankle: Björn Rosengren 
 • 09.25 - 09.35 Riksfot: Maria Cöster
 • 09.35 - 09.50 Pristagarpresentation: Annelie Brorsson
 • 09.50 - 10.05 Pristagapresentation: Alexandra Undén
 • 10.05 - 10.20 Klokotei (fikapaus)
 • 10.20 - 11.00 Ian Winson: Why are flat foot classifications wrong?
 • 11.00 - 11.10 Diskussion
 • 11.10 - 11.50 Callum Clark: Complex hallux valgus cases.
 • 11.50 - 12.00 Diskussion
 • 12.00 - 12.45 Lunchpaus
 • 12.45 - 14.00 Årsmöte SFS

Varmt välkomna!

Arne Lundberg      Jenny Lindell     Bengt-Erik Larsson
Lokal värd &          Lokal värd         Ordförande SFS
Styrelsemedlem