Upphandlingskonferensen 2023 har nu avslutats och vi tackar alla Key notes, moderatorer, talare och deltagare för en mycket väl genomförd konferens.

Upphandlingskonferensen 2024 går av stapeln den 25-26 april 2024, varmt välkommen nästa år!

 


 

Seminarier

 • SCR i offentlig upphandling

 • Avtalsändringar - 3 casestudier

 • Rättsprinciperna i praktiken

 • Rättsmedel

 • Upphandling i kristider

 • Statstöd och handelshinder

 • Undantag från upphandlingsregelverket

 • Offentlighet och sekretess

 

Advokatspåret
 

 • A1 Priskonkurrens/tak- och golvpriser

 • A2 Ett drygt år med aktivitetsplikt

 • A3 Ändringar i ingångna avtal på grund av yttre faktorer

 • A4 Dialog – möjligheter, gränser och risker

 • A5 IT-upphandlingar – framgångar och fällor

 

 

Casen
 

 • Case 1 Upphandling av konst

 • Case 2 Upphandlingar under tröskelvärdenaPROGRAM

Dag 1, torsdag 4 maj

     
09.00 Key Note 1 - Rikard Jermsten
Key Note 2 - Eliza Niewiadomska
Key Note 3 - Michael Bowsher
 
10.30

Kaffe

 
11.00 Advokatspår 1 - Priskonkurrens/tak- och golvpriser
Case 2 Upphandlingar under tröskelvärdena  
Case 3 - Arbetsmiljökrav i offentlig upphandling
SCR i offentlig upphandling
 
12.30 Lunch  
13.30 Advokatspår 2 - Ett drygt år med aktivitetsplikt
Avtalsändringar - 3 casestudier
Rättsprinciperna i praktiken
 
15.00 Kaffe  

15.30-17.00

Advokatspår 3 - Ändringar i ingångna avtal på grund av yttre faktorer.
Rättsmedel
Upphandling i kristider
 
18.30 Middag med underhållning  

 

Dag 2, fredag 5 maj

 

     
09.00
Keynote - David Drakbin
Keynote - Chris Yukins
 
10.30

Kaffe

 
11.00 Advokatspår 4 - Dialog – möjligheter, gränser och risker

Case 1 Upphandling av konst

Statstöd och handelshinder
 
12.30 Lunch  
13.30- 15.00 Advokatspår 5 - IT-upphandlingar – framgångar och fällor
Undantag från upphandlingsregelverket
Offentlighet och sekretess
 

 

På scen
 

...

Christopher Yukins

Professor, George Washington University, United States

...

Rikard Jermsten

generaldirektör, Konkurrensverket

...

Michael Bowsher

Barrister, King's College, Great Britain

...

David Drakbin

Esq., Principal, Drabkin and Associates, LLC

...

Eliza Niewiadomska

Senior Councel, EBRD

...

Charlotte Brunlid

Special Counsel, advokat, Advokatfirma DLA Piper Sverige

...

Mikala Berg Dueholm,

Partner, advokat (L), DLA Piper Denmark

...

Line Voldstad

Partner, Head of Regulatory and FPR, DLA Piper Norge

...

Tuija Kaijalainen

Partner, advokat, DLA Piper Finland

...

Amanda Creutzer

konsult

...

Helena Rosén Andersson

advokat, Vinge

...

Carin Carlsson

jurist, Sveriges Allmännytta

...

Therése Westermark

Enhetschef, Upphandlingstillsyn, Konkurrensverket

...

Catharina Piper

advokat, Moll Wendén Advokatbyrå

...

Jens Johansson

hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten

...

Joakim Lavér

advokat, Hannes Snellman Advokatbyrå

...

Nathalie Miskin

advokat, Hannes Snellman Advokatbyrå

...

Philip Thorell

advokat, Hannes Snellman Advokatbyrå

...

Carl Bokwall

advokat, BOKWALL RISLUND Advokatbyrå

...

Viktoria Edelman

advokat, AG Advokat

...

Jenny Kenneberg

advokat, Brick Advokat

...

Lina Håkansson Kjellén

advokat, BOKWALL RISLUND Advokatbyrå

...

Mikael Dubois

jurist, MD JURIDIK & UPPHANDLING

...

Daniel Wendelsson

advokat, Vinge

...

Kristoffer Sällfors

advokat, Vinge

...

Per-Ola Bergqvist

advokat, Vinge

...

Fredrik Linder

advokat, Advokatfirman Schjødt

...

Olof Larsberger

advokat, Kastell Advokatbyrå

...

Per Karlsson

advokat, Advokatfirman Per Karlsson & Co

...

Magnus Johansson

konkurrens- och upphandlingsexpert, Företagarna

...

Martin Bogg

advokat, Advokatfirman Delphi

...

Henrik Grönberg,

upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten

...

Annika Blomqvist

advokat, Advokatfirman Cederquist

...

Elsa Arbrandt

advokat, Advokatfirman Cederquist

...

Magnus Nilsson

upphandlingskonsult, Peak Procurement

...

Andrea Sundstrand

docent, Stockholms universitet

...

Johan Kennemyr

advokat, Eversheds Sutherland Advokatbyrå

...

Magnus Lindbäck

jurist, Upphandlingsmyndigheten

...

Åsa Edman

chefsjurist, Adda

...

Erik Gadman

advokat, Setterwalls Advokatbyrå

...

Anders Asplund

jurist, Advokatfirman Per Karlsson & Co

...

Sara Malmgren

advokat, Eversheds Sutherland Advokatbyrå

...

Nina Lagerås

biträdande jurist, Eversheds Sutherland Advokatbyrå

...

Catrin Karlsson Westergren

jur. dr, Westergren juridik

...

Lorentz Reige

advokat, Setterwalls Advokatbyrå

...

Per-Owe Arfwedson

advokat, BOKWALL RISLUND Advokatbyrå

...

Viktor Hård af Segerstad

advokat, AG Advokat


 

 

 


 

 

 Hitta hit 


Kontakt
  

... ...


Sara Shalabi
sara@konceptochevent.se


Andrea Sundstrand
andrea.sundstrand@sundstrand.nu