Ett tränar- och ledarskap med hög kvalitet är en mycket viktig faktor för utveckling och framgång inom elitidrotten. Det är grundidén för idrottens elittränarutbildning (ETU). Under januari 2023 startar den nionde omgången av ETU. Vårens datum hittar du under fliken Mer om utbildningen.

ETU är en vidareutbildning för tränare som arbetar med elitförberedande verksamhet eller är tränare på elitnivå. Utbildningen genomförs som en uppdragsutbildning vid Gymnastik och idrottshögskolan, GIH och förläggs till största delen på Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön. Programmet genomförs under en tvåårsperiod med tolv gemensamma tredagarsträffar.

Du kommer att i stora drag att studera prestationsanalys, prestationsoptimering, tränarskap, ledarskap, prestationspsykologi och coaching. I utbildningen kommer du träffa forskare och experter inom respektive område. I utbildningen läggs särskild vikt att utveckla Mästerskapskompetens.  

Bland annat kan du få möjligheten att besöka ett nationellt eller internationellt mästerskap, få ökade kunskaper och färdigheter i att förbereda, genomföra samt följa upp och utvärdera ett nationellt eller internationellt mästerskap.

Målsättningen med utbildningen är att du ska höja din kompetens i att leda svensk idrott mot en ökad internationell konkurrenskraft, exempelvis att ta fler medaljer på EM, VM, OS och Paralympics. 

En lika viktig målsättning med utbildningen är att utveckla kompetens för att kunna hjälpa aktiva i sin personliga utveckling. Den personliga utvecklingen, prestationsutvecklingen och resultatutvecklingen ska gå hand i hand. 

Utbildningen ger en bra grund för att kunna undervisa i kurser och moment inom ramen för ämnet specialidrott på gymnasieskolan. Elittränarutbildningen motsvarar del av utbildning i specialidrott som kan studeras vid högskola/universitet. 

Efter genomgången utbildning får du ett utbildningsbevis i form av ett diplom. Du har också möjlighet att ta ut 60 högskolepoäng som sedan kan valideras in i ämnet specialidrott. ETU är en uppdragsutbildning i samarbete mellan Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna/Bosön Utbildning och Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH).

Välkommen med din ansökan!