Markering av ‘Verdensdagen mot selvskading’, og LFSS sitt

10 års jubileum. 

 

 

1 Mars markerer LFSS ‘Verdensdagen mot selvskading’ med å arrangere sin 10. nasjonale konferanse, og samtidig feire jubileumsåret 2019 - året da LFSS ble 10 år. Vi ønsker derfor å invitere dere til en dag med kunnskap, jubileumsinnslag og workshop torsdag 5.mars og fredag 6.mars på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Konferansens første dag vil gi en faglig soppsummering av hva LFSS har bidratt med i forskning, samfunnsengasjement, og politisk, for å øke kunnskap om selvskading og selvmordsforebygging gjennom de siste 10 år. LFSS tenker også alltid fremtid, og dere vil også bli presentert for våre planlagte prosjekter og forskningsbidrag.

Dag 2: LFSS skal lansere sin landsdekkende kampanje ‘«Plaster på såret» - å bli sydd uten bedøvelse og andre krenkelser på legevakt’. Dette er et tverrfaglig samarbeid med RVTS Nord, Nord Universitet og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin. I den forbindelse vil derfor denne dagen bli en kombinasjon av fag og workshop.Fokus denne dagen vil være hjelperen. Møte med pasienter som selvskader, hva gjør det med hjelperen og hva trenger de av hjelp og støtte?  Via dialog med deltakerne vil LFSS innhente fakta og kunnskap til bruk i kampanjens fokusområder.  Ditt bidrag denne dagen er definitivt med på å gjøre en forskjell! 

 

Målgrupper for konferansen: Helsepersonell som leger, psykologer, psykiatere, vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, helsesykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, miljøarbeidere, diakoner, lærere, sosionomer, og andre faggrupper som jobber med selvskading og selvmordsforebygging. Pårørende, brukere, brukerorganisasjoner, samarbeidspartnere og andre interesserte.

 

LFSS jubileumskonferanse i samarbeid med: