LFSS ble stiftet i 2009 og vil i anledning sitt 10-årsjubileum arrangere en todagers fagkonferanse og jubileumsmiddag for deltagere og inviterte.

Konferansens første dag vil gi en kunnskapsoppsummering av hva LFSS har bidratt med i forskning, samfunnsmessig og politisk for å øke kunnskap om selvskading og selvmordsforebygging gjennom 10 år. LFSS tenker stadig fremover og det vil også bli presentert kommende prosjekter og forskning.

Målgrupper for konferansen: Helsepersonell som leger, psykologer, psykiatere, vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, helsesykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, miljøarbeidere, diakoner, lærere, sosionomer, og andre faggrupper som jobber med selvskading og selvmordsforebygging. Pårørende, brukere, brukerorganisasjoner, samarbeidspartnere og andre interesserte.

 

LFSS jubileumskonferanse i samarbeid med: