Velkommen til erfaringssamling om fleksibel og nettbasert norskopplæring
 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse - HK-dir arrangerer tre erfaringssamlinger om fleksibel og nettbasert norskopplæring i november 2024.

Samlingene vil foregå i Oslo 6. november, i Bergen 13. november og i Trondheim 19. november.
Programmet vil være likt alle tre stedene.

 

Om arrangementet
 

Hovedmålgruppen for samlingene er lærere i voksenopplæringen. Sekundært er ledere i voksenopplæringen og andre som jobber innenfor integreringsfeltet i målgruppen for samlingene. 
Formålet med samlingene er å bidra til økt kompetanse i kommunal voksenopplæring om hvordan opplæringen for voksne kan gjøres mer fleksibel ved hjelp av digitale og nettbaserte opplæringsløsninger.

Erfaringssamlingene vil ikke bli strømmet.