Foto av Pontus Ohlsson, Unsplash

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte 2020

Avfall Sveriges årsmöte samlas i år i Malmö, centrum i Öresundsregionen. Avfallsfrågorna är också i centrum, i miljö- och klimatdebatten. Under det senaste året har mängder med utredningar och delegationer inom avfallsområdet genomförts och de flesta har Avfall Sverige deltagit i. Några av dem kommer belysas under årsmötet. Avfallshanteringens plats i samhället  är ett ämne som intresserar såväl politiker som tjänstemän, nationellt och i kommunerna och kommer diskuteras under årsmötets första dag.

Andra programpunkter handlar om cirkularitet, där avfallsfrågorna har en grundläggande plats – hela avfallshierarkin pekar ju på vitsen med cirkularitet, såväl på varje steg som i hierarkin som helhet. Avfall Sveriges och kommunernas arbete med de globala målen pekar också åt detta håll. Programmet kommer att bestå av en blandning mellan politik och praktik, anföranden och diskussioner.

Höjdpunkten för mötet är årsmötesförhandlingarna, där medlemmarna ges särskilt möjlighet att påverka. Under förhandlingarna tas aktuella omvärldsfrågor upp, liksom information om budget och avgifter.

Årsmötet hålls på Malmömässan, vilket ger utrymme för en stor avfalls- och återvinningsutställning. Utställningen hålls både inom- och utomhus.

I sedvanlig ordning bjuds det på studiebesök redan dagen före själva årsmötet, dvs 1 juni. Temat i år är ”Den hållbara staden”. En speciell nätverksträff för förtroendevalda anordnas också.

Hjärtligt välkommen till Avfall Sveriges årsmöte 2020, på Malmömässan i Malmö!