Foto av Pontus Ohlsson, Unsplash

Avfall Sverige årsmöte är förkortat och hålls digitalt

På grund av rådande läget med Corona-viruset tvingas Avfall Sverige kraftigt banta det planerade årsmötet som skulle hållits i Malmö den 2-3 juni. Vissa föreläsningar ur programmet kommer att genomföras och sändas digitalt istället, som ett webbinarium, tisdagen den 2 juni, kl. 09.00-12.00. Mer information om detta kommer att skickas ut inom kort.


 

Årsmötesförhandlingarna genomförs digitalt
Avfall Sveriges årsmötesförhandlingar kommer att genomföras vid samma tidpunkt som tidigare meddelats, nämligen den 2 juni kl 11, men via digital kanal. Kallelse är utskickad till alla medlemmar och handlingar inför stämman kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på Avfall Sveriges hemsida efter den 14 april. Praktisk information om årsmötesförhandlingarna distribueras under april månad. 

Avfall Sverige beklagar att årsmötet inte kan hållas på sedvanligt sätt, denna gång i Malmö. Vi vill särskilt passa på att framföra ett stort tack till Sysav och VA SYD som skulle ha stått som värdar för det nu inställda årsmötet i Malmö och vi hoppas kunna få möjligheten att förlägga årsmötet till Malmö vid ett senare tillfälle.