För röstberättigade finns möjligheten att delta fritt under enbart årsmötesförhandlingarna. Mejla då Petra Kvist Carlsson,petra.carlsson@avfallsverige.se