Varmt välkommen till Skolinspektionens dag 2023

 Skola med hög kvalitet – för alla elever i hela landet

Hur skapar vi en skola med hög kvalitet i hela landet när förutsättningarna är så olika?
Hur kan skolan arbeta för att varje elev ska nå så långt som möjligt oavsett bakgrund, var man bor eller vilka förutsättningar som finns i verksamheten?

Detta är några av de frågor som vi ska diskutera och fördjupa oss i under Skolinspektionens dag 2023.

Skolinspektionens dag vänder sig i första hand till huvudmän, chefer för skol- och utbildningsförvaltningar, rektorer och utvecklingsansvariga.

Välkommen att delta på plats, Svenska Mässan
Gothia Towers i Göteborg eller digitalt
onsdagen den 6 december 2023.

Trippus logotype