Företeelser som finns i samhället går vanligtvis även att hitta inom idrotten – det gäller även de negativa avarterna. Det allvarliga säkerhetspolitiska läget ställer allt större krav på arrangörer av ett idrottsevenemang. Liksom övriga aktörer i samhället behöver idrottsrörelsen se över och prioritera sitt säkerhetsarbete - oavsett om man samlar ett par hundra eller flera tusen åskådare och/eller deltagare. Utöver säkra och trygga evenemang finns det behov av ett förebyggande arbete gällande våld, hot och trakasserier inom idrotten samt arbete mot matchfixning.

Riksidrottsförbundet hälsar välkommen till en 2-dagarsutbildning för säkerhetsansvariga (eller liknande) inom idrottsrörelsen. Utbildningen ger baskunskap om evenemangssäkerhet, tydliggör arrangörens ansvar samt verktyg för att erbjuda såväl besökare på idrottsevenemang som idrottsutövare, ledare och funktionärer en trygg och säker miljö på och utanför spelplanen. 

Målet med utbildningen är att öka din förståelse, kompetens och förmåga att vidta förebyggande säkerhetsåtgärder samt förutsättningar att agera vid behov. Utbildningen riktar sig till dig som har ett ansvar för säkerhetsfrågor inom SF, SDF och IF.

Kursinnehåll:
• Idrottsrörelsens uppbyggnad
• Överenskommelse RF – polismyndigheten
• Gemensam strategi mot idrottsrelaterad brottslighet
• Säkra evenemang – roller och ansvar
• Hot, våld och trakasserier inom idrotten
• Lagar, förordningar och idrottens regelverk
• Idrottsrörelsens terrorberedskap
• Arbete mot matchfixning

Kostnad
exl. boende 450 kr/deltagare 
inkl. boende 1.450 kr/deltagare
Resor och middag bokas och bekostas av deltagaren.

Avbokning
Avbokning efter den 13 oktober debiteras med full avgift. Vid sjukdom krävs sjukintyg.

Datum och plats
Fredag 24 november, kl. 10.00-17.00
Lördag 25 november, kl. 09.00-15.00 (ca)
Quality Hotel Friends. Hitta hit >>