Har du frågor kring själva innehållet och program kontakta
Lena Sahlin, Riksidrottsförbundets säkerhetsansvarig, lena.sahlin@rfsisu.se

Har du frågor rörande anmälan och bokning kontakta
Linda Söderqvist, linda.soderqvist@rfsisu.se