Välkommen till Nationell Konferens i Logopedi | Göteborg, 14-15 nov 2024 


Temat för årets konferens är ”Möjligheter och utmaningar inom dagens logopedi”. NKL vänder sig till logopeder och forskare inom logopedi och närliggande områden. Programmet kommer att bestå av föredrag med huvudtalare, korta föredrag och posterpresentationer.

Logopedisk verksamhet påverkas av en mängd olika faktorer i vår omvärld, vilket kan medföra både möjligheter och utmaningar. Utvecklingen inom områden som genetik och medicin skapar möjligheter till säkrare diagnostik och bättre behandling, men ger samtidigt upphov till etiska dilemman. Samhällets och vårdens digitalisering kan öka tillgängligheten för många, men inte för alla. Förändringar i människors livsvillkor och ökad globalisering påverkar även logopedisk verksamhet. Flerspråkighet är en viktig resurs för samhället – men hur ser vår beredskap ut om inte språket utvecklas som det ska, eller påverkas vid sjukdom? Och hur kan vi som logopeder arbeta för en social hållbarhet för våra patienter samtidigt som allt större krav ställs på ekonomisk hållbarhet inom vården? 

Under detta breda tema hoppas vi att NKL 2024 blir en möjlighet för logopeder att mötas och diskutera, dela erfarenheter och stimulera till logopedins fortsatta utveckling.

Här kan du ladda ner en flyer för NKL2024 (PDF)


Värdskap i samarbete med Göteborgs stad

Partners och Utställare

 

                                        

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kontakt

   Frågor om det vetenskapliga programmet
   Email:
NKL2024

   Frågor kring anmälan & abstractregistrering
   Email: Mötesservice Göteborgs universitet

 

 

 

 Viktiga datum

 01 feb | Anmälan och abstractregistrering öppnar
 01 aug | Deadline för att skicka in abstract
 01 sep | Besked om abstract
 14 sep | Sista datum för anmälan till lägre pris
 14 okt  | Sista anmälningsdag NKL2024

 

 

   Organiserat av

    Sahlgrenska akademin vid Göteborg universitet