Plenarföreläsning torsdag: Angela Morgan
"The genetic bases of developmental speech and language disorders"

 

Angela Morgan

Professor and Speech-Language Pathologist Angela Morgan is Director of the NHMRC Centre of Research Excellence – Translational Centre for Speech Disorders and leads the Speech and Language group at the Murdoch Children’s Research Institute in Melbourne, Australia.

Her research program focuses on:  identification of new gene pathways leading to child speech and language disorders, conducting genotype-speech phenotype studies for rare genetic syndromes leading to more targeted therapies, and elucidating the neurobiology of speech and language disorders using quantitative brain imaging techniques. In recent years, Angela and her team have demonstrated the relevance of genetic causes for speech disorders by identifying over 30 potential candidate genes not previously associated with severe speech disorder


"

 Plenarsession fredag:
"Digitala vårdmöten inom logopedi: Möjligheter, hinder och vägen framåt - 
föredrag med efterföljande paneldiskussion"

 

Hege Prag Øra ”Telerehabilitering vid afasi”

Hege Prag Øra is a Medical Doctor and a specialist in Physical Medicine and Rehabilitation. She has worked at Sunnaas Rehabilitation Hospital since 2010 and is currently the Head Physician at the Stroke Department. She is an associate professor at the University of Oslo. Her main clinical experience is rehabilitation of patients with acquired brain injuries, and she has done research within the field of aphasia. Her doctoral thesis was on telerehabilitation for aphasia following stroke. She is further a part of the Collaboration of Aphasia Trialists (CATs) - an international network of multidisciplinary aphasia investigators across more than 50 countries. She has also participated in the core group to develop the new Aphasia Rehabilitation Guideline by the European Stroke Organisation (ESO).

 

 

 

Malin Påhls Hansson "Digitala vårdbesök - erfarenheter från Region Halland"

Mer information kommer!

 

Louise Blennback och Frida Rosenkvist – ”Logopeders erfarenheter och upplevelser av att erbjuda och genomföra digitala vårdmöten med patienter med afasi”

Louise Blennback och Frida Rosenkvist tog examen från logopedprogrammet vid Göteborgs universitet 2024. De har i sitt examensarbete intervjuat kliniskt verksamma neurologopeder om deras upplevelser och erfarenheter kring att erbjuda och genomföra digitala vårdmöten med patienter med afasi. Med utgångspunkt i resultaten från en kvalitativ innehållsanalys kommer de att presentera de hinder och möjligheter logopederna beskrev gällande digitala vårdmöten som möjlig mötestyp med personer med afasi.

 

Anna Åberg – ”Ett verksamhetsperspektiv på digitala vårdmöten”

Anna Åberg är enhetschef på Logopedimottagning NU-sjukvården (Trollhättan och Uddevalla) samt ordförande för logopedchefsföreningen, som är en sammanslutning av chefer för logopedverksamhet inom hälso- och sjukvård. Logopedchefsföreningen är ett nätverk för logopedchefer som verkar för nationell samsyn i logopediska verksamhetsfrågor.

 

 

 

 

 

 

  Kontakt

   Frågor om det vetenskapliga programmet
   Email:
NKL2024

   Frågor kring anmälan & abstractregistrering
   Email: Mötesservice Göteborgs universitet

 

 

 

 Viktiga datum

 01 feb | Anmälan och abstractregistrering öppnar
 01 aug | Deadline för att skicka in abstract
 01 sep | Besked om abstract
 14 sep | Sista datum för anmälan till lägre pris
 14 okt  | Sista anmälningsdag NKL2024

 

 

   Organiserat av

    Sahlgrenska akademin vid Göteborg universitet