EFS och Salts
Årsmötes-
konferens

10–12 maj, Örebro

Välkommen till årsmöteskonferensen i Brunnsparken, Örebro.
Temat för 2024 är forma kristna gemenskaper. 

 

 

Anmäl dig här