Nätverksträffen för fosfor och andra avloppsresurser.  

Torsdagen den 16 december bjuder Svenskt Vatten in till webinar och den femte träffen för det nationella nätverket för fosfor och andra avloppsresurser.

Vi vill samla alla som vill bidra till cirkulär resursanvändning från tätorternas avlopp: VA-organisationer, innovatörer, teknikleverantörer, lantbrukare, mineralgödseltillverkare, livsmedelsföretag, högskolor, universitet och forskningsinstitut och andra intressenter inom kretslopps-, jordbruks- och livsmedelsbranscherna.

Läs mer om nätverket här: https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/kretslopp-och-uppstromsarbete/nationellt-natverk-for-fosfor-och-andra-avloppsresurser/

Webinariet äger rum torsdagen den 16 december, kl 09.00 – 15.00.

Kostnad: 1995:- (exkl moms)
Anmälan finner du uppe till höger i menyn.

Program

09.00                  Inledning och välkommen, Lars Jederlund moderator

09.10 - 10.10     Policy och påverkan 

 • Vad händer i EU – och hur påverkar det återföringen av resurserna från reningsverken? - Anders Finnson, Svenskt Vatten
 • Från reningsverk till resursverk – den politiska vägen fram
 • Potential och styrmedel för en mer cirkulär livsmedelskedja – Kristina Atkisson, WWF 

10.10 - 10.30       Paus 

10.30 - 12.00       Urval av pågående FoU  

 • Slamspridning på åkermark-PFAS i slam, jord, gröda och mask - Anna Kärrman, Örebro Universitet
 • Testbädd Ellinge – torkning, pyrolys och produktifiering av olika avloppsslam – David Gustavsson, VA SYD 
 • Utvärdering av HTC-teknik i pilotskala för framtidens slamhantering – Aleksandra Lazic, Roslagsvatten
 • Svenska Näringsplattformen – Näringsåterföring som gemensamt mål - Elin Kusoffsky, RISE och Linus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

12.00 - 12.40      Lunch

12.40 - 14.00     Pågående teknikutveckling 

 • LKAB:s planerade utvinning av fosfor från gruvavfall – David Högnelid, LKAB 
 • Pitching 3 st teknikleverantörer 
  - Ekobalans 
  - Cambi
  - Aalto Universitetet 

14.00 - 14.15    Paus

14.15 - 15.00    Avslutning 

 • Paneldebatt, Lars Jederlund + samtliga talare. 
 • Summering och Avslut, Jederlund + Klara Westling

Med reservation för programändringar

Varmt välkommen med din anmälan!