Nätverksträffen för fosfor och andra avloppsresurser.  

Torsdagen den 16 december i Stockholm bjuder Svenskt Vatten in till den femte träffen för det nationella nätverket för fosfor och andra avloppsresurser.

Vi vill samla alla som vill bidra till cirkulär resursanvändning från tätorternas avlopp: VA-organisationer, innovatörer, teknikleverantörer, lantbrukare, mineralgödseltillverkare, livsmedelsföretag, högskolor, universitet och forskningsinstitut och andra intressenter inom kretslopps-, jordbruks- och livsmedelsbranscherna.

Läs mer om nätverket här: https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/avlopp-och-miljo/kretslopp-och-uppstromsarbete/nationellt-natverk-for-fosfor-och-andra-avloppsresurser/

Webinariet äger rum torsdagen den 16 december, kl 08.45 – 15.00.

Kostnad: 1995:- (exkl moms)
Anmälan finner du uppe till höger i menyn.

Program

08.45                  Vi öppnar upp för digitalt mingel och kaffe

09.00                  Inledning och välkommen, Lars Jederlund moderator

10.05 - 11.05     Policy och påverkan 

 • Vad händer i EU – och hur påverkar det återföringen av resurserna från reningsverken? - Anders Finnson, Svenskt Vatten
 • Potential och styrmedel för en mer cirkulär livsmedelskedja – Kristina Atkisson, WWF 
 • Från reningsverk till resursverk – den politiska vägen fram - Susanna Lind, Svenskt Vatten 

11.05 - 11.15       Kort paus 

11.15 - 12.15       Urval av pågående FoU  

 • Slamspridning på åkermark-PFAS i slam, jord, gröda och mask - Anna Kärrman, Örebro Universitet
 • Testbädd Ellinge – torkning, pyrolys och produktifiering av olika avloppsslam – David Gustavsson, VA SYD 
 • Utvärdering av HTC-teknik i pilotskala för framtidens slamhantering – Aleksandra Lazic, Roslagsvatten
 • Svenska Näringsplattformen – Näringsåterföring som gemensamt mål - Elin Kusoffsky, RISE och Linus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

12.15 - 13.00      Lunch

13.00 - 14.25     Pågående teknikutveckling 

 • LKAB:s planerade utvinning av fosfor från gruvavfall – David Högnelid, LKAB 
 • Pitching 3 st teknikleverantörer (x 6 minuter)
  - Ekobalans 
  - Cambi
  - Aalto Universitetet 
 • Speed-dating med våra 3 teknikleverantörer i 3 st zoom parallella breakout rooms
   

14.25 - 14.30    Kortare bensträckare 

14.30 - 15.00    Avslutning 

 • Paneldebatt, Lars Jederlund + samtliga talare. 
 • Summering och Avslut, Jederlund + Klara Westling

Varmt välkommen med din anmälan!